Szkolenie w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych (PKI) związanych z praktycznym wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

logo

Centrum Zdalnej Edukacji prowadzi szkolenie w zakresie  podnoszenia kompetencji informatycznych kadr Uczelni, realizowane i finansowane w ramach projektu wdrożeniowego POWER 3.5 p.t. "Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje" (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17), finansowanego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 3.5).


PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SZKOLENIA

 • Tematyka szkolenia: Podnoszenie kompetencji informatycznych związanych z praktycznym wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Cel szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji informatycznych związanych z tworzeniem treści edukacyjnych oraz praktycznym zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość w dydaktyce poprzez wykorzystanie możliwości Platformy Zdalnej Edukacji.
 • Szkolenie umożliwia ponadto:
  • Zdobycie wiedzy z zakresu:
   • wykorzystania możliwości oprogramowania pełniącego rolę systemu zarządzania nauczaniem (LMS - Learning Management System) do wspomagania procesu dydaktycznego, tworzenia treści edukacyjnych oraz wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość.
  • Rozwinięcie umiejętności z zakresu:
   • obsługi systemu informatycznego jakim jest Platforma Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej, jako specjalistycznego narzędzia zarządzania nauczaniem.
   • praktycznego wykorzystania możliwości oprogramowania Platformy Zdalnej Edukacji do tworzenia treści edukacyjnych oraz wspomagania nauczania.
   • praktycznego wykorzystania Platformy Zdalnej Edukacji do zarządzania procesem kształcenia.
  • Nabycie kompetencji z zakresu:
   • praktycznego wykorzystana narzędzi informatycznych do wspomagania oraz zarządzania procesem kształcenia.
 • Przeznaczenie szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla początkujących i zaawansowanych użytkowników Platformy Zdalnej Edukacji. Dla niektórych uczestników szkolenie może okazać się  przyspieszonym kursem obsługi Platformy Zdalnej Edukacji, a dla bardziej zaawansowanych będzie stanowiło okazję do pogłębienia dotychczasowych kompetencji.  Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli akademickich będących pracownikami Politechniki Śląskiej. 
 • Koszt szkolenia: Szkolenie jest bezpłatne dla pracowników Politechniki Śląskiej.
 • Sposób przeprowadzenia szkolenia: Szkolenie ma formę warsztatów przeprowadzonych w grupach 15 osobowych, w salach laboratoryjnych wyposażonych w stanowiska komputerowe. Podczas szkolenia uczestnicy pogłębiają praktyczne umiejętności wykorzystania Platformy Zdalnej Edukacji w dydaktyce oraz tworzą własny kurs dydaktyczny przeznaczony do wspomagania zajęć dydaktycznych lub obsługi zajęć dydaktycznych realizowanych w trybie zdalnym.
 • Czas trwania szkolenia: 16h 
 • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia, które jest potwierdzeniem nabytych kompetencji informatycznych z zakresie praktycznego wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość w dydaktyce.
 • Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 
  • Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechniki Śląskiej, Gliwice, ul. Akademicka 16, sala 623.
  • Szkolenie realizowane jest w trybie zdalnym.
 • Zapisy na szkolenie: Wstępne zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu można przesłać elektronicznie za pomocą udostępnionego formularza
 • Szkolenie przygotowane przez  Centrum Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej.
 • Opracował dr inż. Piotr Kłosowski
   
 • Harmonogram szkoleń PKI prowadzonych przez Centrum Zdalnej Edukacji w roku ak. 2020/2021
Last modified: Friday, 29 January 2021, 3:07 PM