Zadania Rady Programowej Centrum Zdalnej Edukacji 

Rada Programowa Centrum Zdalnej Edukacji jest organem opiniująco-doradczym, wspomagającym działania Centrum związane z funkcjonowaniem zdalnej edukacji na Politechnice Śląskiej, działającym według ustalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Rektora.


Last modified: Thursday, 15 March 2018, 9:48 PM