Zadania Rady

Rada Programowa Centrum Zdalnej Edukacji jest organem opiniująco-doradczym, wspomagającym działania Centrum związane z funkcjonowaniem zdalnej edukacji na Politechnice Śląskiej, działającym według ustalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Rektora.


Ostatnia modyfikacja: piątek, 1 września 2017, 21:31