Zadania Rady Programowej Centrum Zdalnej Edukacji 


Rada Programowa Centrum Zdalnej Edukacji jest organem opiniująco-doradczym, wspomagającym działania Centrum związane z funkcjonowaniem zdalnej edukacji na Politechnice Śląskiej. Do głównych zadań Rady należą:

  1. Wspomaganie działalności Centrum,
  2. Wydawanie opinii w sprawach ważnych dla Centrum.
  3. Podejmowanie decyzji w sprawach wymagających stanowiska Rady.


Last modified: Monday, 2 November 2020, 10:42 AM