Centrum Zdalnej Edukacji zakupiło oprogramowanie firmy Corel przeznaczone do tworzenia treści edukacyjnych. Zakup został sfinansowany  w ramach projektu wdrożeniowego POWER 3.5 p.t. "Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje" (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17), finansowanego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 3.5). Dlatego też oprogramowanie przeznaczone jest w pierwszej kolejności dla uczestników projektu POWER, będących pracownikami Politechniki Śląskiej.

 W skład zakupionego oprogramowania wchodzą następujące aplikacje:

  • CorelDRAW Graphics Suite - oprogramowanie do tworzenia i edycji grafiki wektorowej oraz projektowania graficznego,
  • CorelDRAW Technical Suite - oprogramowanie do tworzenia i edycji ilustracji technicznych,
  • Corel PaintShop Pro oraz Corel AfterShot 3 HDR - oprogramowanie do edycji zdjęć cyfrowych,
  • Corel Painter - oprogramowania do tworzenia i edycji grafiki rastrowej oraz „cyfrowego malowania”,
  • Corel Video Studio Pro Lite - oprogramowanie do tworzenia i edycji materiału wideo,
  • Corel PDF Fusion - oprogramowanie do tworzenia i edycji dokumentów PDF,
  • CorelCAD - oprogramowanie CAD do projektowania 2D oraz 3D.

Szczegółowe informacje na temat regulaminu korzystania z aplikacji, ograniczeń licencyjnych, sposobu dostępu oraz instalacji oprogramowania dostępne są w Centrum Zdalnej Edukacji (rjo8@polsl.pl).

Last modified: Saturday, 5 October 2019, 8:58 AM