Szkolenie certyfikujące SCP dotyczące przygotowania i prowadzenie zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


Centrum Zdalnej Edukacji organizuje szkolenia certyfikujące przeznaczone dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich będących pracownikami Politechniki Śląskiej, w pierwszej kolejności dla planujących opracowanie oraz zgłoszenie zajęć dydaktycznych do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikat, który jest potwierdzeniem uzyskania podstawowych umiejętności niezbędnych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SZKOLEŃ CERTYFIKUJĄCYCH SCP

 • Tematyka szkolenia: Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Typ szkolenia: Szkolenie certyfikujące na poziomie podstawowym.
 • Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy oraz  umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych realizowanych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Przeznaczenie szkolenia: Szkolenie przeznaczone dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich będących pracownikami Politechniki Śląskiej, w pierwszej kolejności dla planujących opracowanie oraz zgłoszenie zajęć dydaktycznych do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Koszt szkolenia: Szkolenie jest bezpłatne dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich, będących pracownikami Politechniki Śląskiej.
 • Sposób przeprowadzenia szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. 
  • Zajęcia teoretyczne (8h) mają formę wykładów przeprowadzonych w sali wykładowej. W trakcie części teoretycznej szkolenia uczestnicy poznają ramy prawne prowadzenia zajęć w trybie zdalnym oraz zasady funkcjonowania i wykorzystania Platformy Zdalnej Edukacji, do przygotowania i prowadzenia zajęć tego typu.  
  • Zajęcia praktyczne (8h) przeprowadzone są w salach laboratoryjnych wyposażonych w stanowiska komputerowe. W trakcie części praktycznej szkolenia uczestnicy poznają przykłady kursów zdalnych oraz tworzą własny kurs dydaktyczny na Platformie spełniający wymagania konieczne przy realizacji zajęć w trybie zdalnym. 
 • Liczba godzin szkolenia: 16h (w tym 8h szkolenia teoretycznego oraz 8h szkolenia praktycznego)
 • Certyfikat:  Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia, który jest potwierdzeniem uzyskania podstawowych umiejętności niezbędnych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechniki Śląskiej, Gliwice, ul. Akademicka 16.
 • Terminy szkoleń oraz liczba uczestników:
  • termin 1 od 2019.xx.xx do 2019.xx.xx, liczba uczestników 28, 
 • Zapisy na szkolenie: 

 

PROGRAM SZKOLENIA

Program zajęć teoretycznych przewiduje nabycie wiedzy pozwalającej na przygotowanie zajęć dydaktycznych, spełniających określone kryteria,

pozwalające na ich realizację w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Tematyka zajęć teoretycznych:

 1. Funkcjonowanie zdalnej edukacji w Politechnice Śląskiej,
 2. Przepisy i regulaminy obowiązujące w Politechnice Śląskiej,
 3. Przygotowanie zajęć dydaktycznych przeznaczonych do realizacji w trybie zdalnym,
 4. Wykorzystanie oprogramowania do przygotowania i prowadzenia zajęć w trybie zdalnym.

Program zajęć praktycznych przewiduje nabycie umiejętności pozwalających na zaprojektowanie i stworzenie kursu dydaktycznego spełniającego określone kryteria, pozwalające na jego realizację w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podczas szkolenia uczestnicy będą tworzyć własny kurs dydaktyczny do obsługi zajęć dydaktycznych przeznaczonych do realizacji w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Prace nad kursem można prowadzić także poza zajęciami szkoleniowymi. Platforma RJP10 jest do dyspozycji uczestników szkolenia 24h/7d.

Tematyka zajęć praktycznych:

 1. Wybór przedmiotu z programu kształcenia,
 2. Przeanalizowanie karty przedmiotu,
 3. Określenie oczekiwanych efektów kształcenia oraz sposobu ich realizacji w trybie zdalnym,
 4. Utworzenie kursu na Platformie oraz konfiguracja kursu,
 5. Opracowanie materiałów informacyjnych kursu,
 6. Podział treści na moduły tematyczne uwzględniając czas realizacji,
 7. Określenie i opracowanie dla każdego modułu tematycznego elementów składowych,
 8. Ewaluacja efektów kształcenia uzyskanych podczas realizacji poszczególnych elementów kursu,
 9. Ewaluacja kursu przeprowadzona przez studentów po zakończeniu kursu,
 10. Sprawdzenie zgodności z wymogami formalnymi kursu,
 11. Sprawdzenie działania wszystkich elementów kursu oraz usunięcie ewentualnych usterek,
 12. Prezentacja kursu, zaliczenie szkolenia i odbiór certyfikatu.

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

 •  

Last modified: Monday, 15 July 2019, 9:08 AM