• Centrum Zdalnej Edukacji jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Śląskiej,  powołaną do prowadzenia działalności usługowej i szkoleniowej w zakresie zdalnej edukacji.
 • Głównym celem Centrum Zdalnej Edukacji jest popularyzacja nowoczesnych metod kształcenia oraz ich wspomaganie poprzez wykorzystanie technik kształcenia na odległość.
 • Centrum Zdalnej Edukacji jest także operatorem i administratorem Platformy Zdalnej Edukacji, będącej systemem informatycznym, przeznaczonym do wspomagania oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Centrum Zdalnej Edukacji  służy pomocą oraz wsparciem technicznym użytkownikom Platformy Zdalnej Edukacji za pośrednictwem systemu  HelpDesk Centrum Zdalnej Edukacji.

  Aktualności

  Oprogramowanie do tworzenia treści edukacyjnych firmy COREL

  by Administrator Serwera -

  Szanowni Państwo,

  Centrum Zdalnej Edukacji zakupiło oprogramowanie firmy Corel przeznaczone do tworzenia treści edukacyjnych. Zakup został sfinansowany  w ramach projektu wdrożeniowego POWER 3.5 p.t. "Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje" (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17), finansowanego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 3.5). Dlatego też oprogramowanie przeznaczone jest w pierwszej kolejności dla uczestników projektu POWER, będących pracownikami Politechniki Śląskiej.

   W skład zakupionego oprogramowania wchodzą następujące aplikacje:

  • CorelDRAW Graphics Suite - oprogramowanie do tworzenia i edycji grafiki wektorowej oraz projektowania graficznego,
  • CorelDRAW Technical Suite - oprogramowanie do tworzenia i edycji ilustracji technicznych,
  • Corel PaintShop Pro oraz Corel AfterShot 3 HDR - oprogramowanie do edycji zdjęć cyfrowych,
  • Corel Painter - oprogramowania do tworzenia i edycji grafiki rastrowej oraz „cyfrowego malowania”,
  • Corel Video Studio Pro Lite- oprogramowanie do tworzenia i edycji materiału wideo,
  • Corel PDF Fusion - oprogramowanie do tworzenia i edycji dokumentów PDF,
  • CorelCAD - oprogramowanie CAD do projektowania 2D oraz 3D.

  Oprogramowanie przeznaczone jest tylko i wyłącznie dla pracowników Politechniki Śląskiej.

  Szczegółowe informacje na temat regulaminu korzystania z aplikacji, ograniczeń licencyjnych, sposobu dostępu oraz instalacji oprogramowania dostępne są w Centrum Zdalnej Edukacji (rjo8@polsl.pl).

  Nowe Szkolenie certyfikujące (PKI) w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych związanych praktycznym wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  by Administrator Serwera -

   

  • Centrum Zdalnej Edukacji przygotowuje nowe szkolenie (PKI) w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych związanych praktycznym wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • Szkolenie jest realizowane i fiansowane z ramach projektu wdrożeniowego p.t. "Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje" (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17), finansowanego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 3.5).
  • Szkolenie ma charakter praktyczny i jest kontynuacją tematyki poruszanej w poprzednich organizowanych przez CZE szkoleniach. Stanowi bardzo dobrą okazję do rozwinięcia praktycznych umiejętności wykorzystania Platformy Zdalnej Edukacji w dydaktyce.
  • Wstępne zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu można przesłać elektronicznie za pomocą udostępnionego formularza.  
  Older topics...