• Centrum Zdalnej Edukacji jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Politechniki Śląskiej,  powołaną do prowadzenia działalności usługowej i szkoleniowej w zakresie zdalnej edukacji.
  • Głównym celem Centrum Zdalnej Edukacji jest popularyzacja nowoczesnych metod kształcenia oraz ich wspomaganie poprzez wykorzystanie technik kształcenia na odległość.
  • Centrum Zdalnej Edukacji jest także operatorem i administratorem Platformy Zdalnej Edukacji, będącej systemem informatycznym, przeznaczonym do wspomagania procesu kształcenia oraz realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • Centrum Zdalnej Edukacji  służy pomocą oraz wsparciem technicznym użytkownikom Platformy Zdalnej Edukacji za pośrednictwem systemu  Helpdesk.

Aktualności

Prace serwisowe na serwerach Platformy Zdalnej Edukacji planowane w okresie wakacyjnym

by Administrator Platformy Zdalnej Edukacji -

Szanowni Państwo,

 • W okresie wakacyjnym, a w szczególności w dniach od 15.08.2022 do 31.08.2022 planowane jest przeprowadzenie niezbędnych prac serwisowych na serwerach Platformy Zdalnej Edukacji, których skutkiem może być czasowy brak dostępu do Platformy w wyżej wymienionym okresie.
 • Przepraszamy za utrudnienia w dostępie do Platformy Zdalnej Edukacji w czasie trwania prac serwisowych.

Z poważaniem,
Administrator Platformy Zdalnej Edukacji
Centrum Zdalnej Edukacji


Oprogramowanie firmy Corel przeznaczone do tworzenia treści edukacyjnych

by Administrator Platformy Zdalnej Edukacji -

Centrum Zdalnej Edukacji zakupiło oprogramowanie firmy Corel przeznaczone do tworzenia treści edukacyjnych. Zakup został sfinansowany  w ramach projektu wdrożeniowego POWER 3.5 p.t. "Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje" (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17), finansowanego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 3.5). Oprogramowanie przeznaczone jest dla pracowników Politechniki Śląskiej wyłącznie do celów edukacyjnych.

 W skład zakupionego oprogramowania wchodzą następujące aplikacje:

 • CorelDRAW Graphics Suite - oprogramowanie do tworzenia i edycji grafiki wektorowej oraz projektowania graficznego,
 • CorelDRAW Technical Suite - oprogramowanie do tworzenia i edycji ilustracji technicznych,
 • Corel PaintShop Pro oraz Corel AfterShot 3 HDR - oprogramowanie do edycji zdjęć cyfrowych,
 • Corel Painter - oprogramowania do tworzenia i edycji grafiki rastrowej oraz „cyfrowego malowania”,
 • Corel Video Studio Pro Lite - oprogramowanie do tworzenia i edycji materiału wideo,
 • Corel PDF Fusion - oprogramowanie do tworzenia i edycji dokumentów PDF,
 • CorelCAD - oprogramowanie CAD do projektowania 2D oraz 3D.

Szczegółowe informacje na temat regulaminu korzystania z aplikacji, ograniczeń licencyjnych, sposobu dostępu oraz instalacji oprogramowania dostępne są w Centrum Zdalnej Edukacji (rjo8@polsl.pl).


Older topics...