Szkolenia oferowane przez Centrum Zdalnej Edukacji


Centrum Zdalnej Edukacji oferuje następujące szkolenia:

  1. Szkolenie certyfikujące (SCP) dotyczące przygotowania i prowadzenie zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  2. Szkolenie certyfikujące (SCW) dotyczące wspomagania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


Celem szkolenia SCP
 jest zdobycie podstawowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych realizowanych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Celem szkolenia SCW jest zdobycie podstawowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie wspomagania zajęć dydaktycznych realizowanych tradycyjnie poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość, za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji.

Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli akademickich i doktorantów, składają się z części teoretycznej (8h) oraz praktycznej (8h) i odbywać się będą na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Rejestracja uczestników szkolenia jest elektroniczna za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego wraz ze szczegółowymi informacjami na temat szkoleń  na stronie internetowej Centrum Zdalnej Edukacji pod adresem: http://cze.polsl.pl.

Szczegółowe informacje na temat planowanych w bieżącym roku ak. szkoleń można uzyskać w sekretariacie Centrum Zdalnej Edukacji oraz na stronie internetowej pod adresem: http://cze.polsl.pl .

Ostatnia modyfikacja: sobota, 16 września 2017, 19:38