Helpdesk Centrum Zdalnej Edukacji

  • Centrum Zdalnej Edukacji służy pomocą oraz wsparciem technicznym użytkownikom Platformy za pośrednictwem systemu Helpdesk.
  • Korzystając z Helpdesku użytkownik ma gwarancję, że rozwiązaniem problemu zajmie się odpowiedni administrator lokalny. 
  • Problemy wymagające natychmiastowej interwencji można zgłaszać bezpośrednio Centrum Zdalnej Edukacji :
    • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 695-555-006 w godzinach i dniach roboczych, 
    • oraz za pomocą systemu Helpdesk całą dobę.

Wysłanie zgłoszenia

Przy wysłaniu zgłoszenia konieczne jest wybranie odpowiedniej kategorii zgłoszenia , określającej nazwę serwera Platformy, którego bezpośrednio dotyczy zgłaszany problem. Pozwoli to na automatyczne przekierowanie zgłoszenia bezpośrednio do administratora lokalnego wybranego serwera.

Kategoria zgłoszenia: Wpisz wynik działania 2+2 =


Ostatnia modyfikacja: czwartek, 9 września 2021, 19:13