Elektroniczne przyjmowanie zgłoszeń uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum Zdalnej Edukacji
logo

  • Szkolenia są bezpłatne i przeznaczone jest dla pracowników Politechniki Śląskiej.
  • Zgłoszenia uczestników przyjmowane są elektronicznie, aż do wyczerpania wolnych miejsc, za pomocą udostępnionego poniżej formularza.

Wysłanie zgłoszenia


  • Szkolenie certyfikujące (PKI) w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych związanych z praktycznym wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, realizowane w ramach projektu wdrożeniowego p.t. "Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje" (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17), finansowane z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 3.5). (podstawowe informacje na temat szkolenia)

  • Szkolenie certyfikujące (SCW) w zakresie wspomagania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  • Szkolenie certyfikujące (SCP) w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  • pracownikiem Politechniki Śląskiej,
  • doktorantem Politechniki Śląskiej. 


Ostatnia modyfikacja: czwartek, 24 maja 2018, 09:15