Elektroniczne przyjmowanie zgłoszeń uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum Zdalnej Edukacji
logo

  • Szkolenia są bezpłatne i przeznaczone jest dla pracowników Politechniki Śląskiej.
  • Zgłoszenia uczestników przyjmowane są elektronicznie, aż do wyczerpania wolnych miejsc, za pomocą udostępnionego poniżej formularza.

Wysłanie zgłoszenia


  •  Szkolenie certyfikujące (PKI) w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych związanych z praktycznym wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, realizowane w ramach projektu wdrożeniowego p.t. "Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje" (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17), finansowane z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 3.5). (podstawowe informacje na temat szkolenia)

  •  Szkolenie certyfikujące (SCW) w zakresie wspomagania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  •  Szkolenie certyfikujące (SCP) w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  •  pracownikiem Politechniki Śląskiej,
  •  doktorantem Politechniki Śląskiej.Last modified: Thursday, 17 September 2020, 11:15 AM