Zespół Centrum Zdalnej Edukacji 


  • dr inż. Piotr Kłosowski - dyrektor Centrum Zdalnej Edukacji, administracja Platformą Zdalnej Edukacji, wsparcie techniczne,
  • mgr inż. Katarzyna Kochowska - administracja, obsługa sekretariatu Centrum Zdalnej Edukacji,
  • dr inż. Marcin Kucharczyk - prace informatyczne, administracja infrastrukturą sieciową, administracja Platformą Zdalnej Edukacji,
  • dr inż. Andrzej Kukiełka -  szkolenia,
  • dr inż. Grzegorz Dziwoki - szkolenia.

Last modified: Thursday, 27 August 2020, 5:14 PM