Aktualności

Picture of Administrator Serwera
Oprogramowanie do tworzenia treści edukacyjnych firmy COREL
by Administrator Serwera - Wednesday, 3 April 2019, 10:55 AM
 

Szanowni Państwo,

Centrum Zdalnej Edukacji zakupiło oprogramowanie firmy Corel przeznaczone do tworzenia treści edukacyjnych. Zakup został sfinansowany  w ramach projektu wdrożeniowego POWER 3.5 p.t. "Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje" (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17), finansowanego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 3.5). Dlatego też oprogramowanie przeznaczone jest w pierwszej kolejności dla uczestników projektu POWER, będących pracownikami Politechniki Śląskiej.

 W skład zakupionego oprogramowania wchodzą następujące aplikacje:

 • CorelDRAW Graphics Suite - oprogramowanie do tworzenia i edycji grafiki wektorowej oraz projektowania graficznego,
 • CorelDRAW Technical Suite - oprogramowanie do tworzenia i edycji ilustracji technicznych,
 • Corel PaintShop Pro oraz Corel AfterShot 3 HDR - oprogramowanie do edycji zdjęć cyfrowych,
 • Corel Painter - oprogramowania do tworzenia i edycji grafiki rastrowej oraz „cyfrowego malowania”,
 • Corel Video Studio Pro Lite- oprogramowanie do tworzenia i edycji materiału wideo,
 • Corel PDF Fusion - oprogramowanie do tworzenia i edycji dokumentów PDF,
 • CorelCAD - oprogramowanie CAD do projektowania 2D oraz 3D.

Szczegółowe na temat regulaminu korzystania z aplikacji, ograniczeń licencyjnych, sposobu dostępu oraz instalacji oprogramowania dostępne są w Centrum Zdalnej Edukacji.


Picture of Administrator Serwera
Nowe szkolenie certyfikujące (PKI) w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych związanych praktycznym wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
by Administrator Serwera - Friday, 22 March 2019, 11:52 AM
 

 • Centrum Zdalnej Edukacji przygotowuje nowe szkolenie (PKI) w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych związanych praktycznym wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Szkolenie jest realizowane i fiansowane z ramach projektu wdrożeniowego p.t. "Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje" (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17), finansowanego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 3.5).
 • Szkolenie ma charakter praktyczny i jest kontynuacją tematyki poruszanej w poprzednich organizowanych przez CZE szkoleniach. Stanowi bardzo dobrą okazję do rozwinięcia praktycznych umiejętności wykorzystania Platformy Zdalnej Edukacji w dydaktyce.
 • Wstępne zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu można przesłać elektronicznie za pomocą udostępnionego formularza.  
Picture of Administrator Serwera
Rejestracja uczestników szkoleń
by Administrator Serwera - Friday, 9 February 2018, 9:40 AM
 

Rejestracja uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum Zdalnej Edukacji prowadzona jest elektronicznie, aż do wyczerpania wolnych miejsc, za pomocą udostępnionego odpowiedniego formularza rejestracyjnego.