Centrum Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej

44-100 Gliwice, Akademicka 2A, p.39
tel. +48 32 400-37-56, e-mail: rjp10@polsl.pl

Rejestracja na szkolenie certyfikujące w roku ak. 2016/2017

Rejestracja uczestników na szkolenie certyfikujące p.t.: 
"Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość"
prowadzona jest elektronicznie, aż do wyczerpania wolnych miejsc, za pomocą udostępnionego formularza rejestracyjnego: 

Szkolenia certyfikujące organizowane przez Centrum Zdalnej Edukacji w semestrze letnim roku ak. 2016/2017

Centrum Zdalnej Edukacji organizuje szkolenia certyfikujące przeznaczone dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich będących pracownikami Politechniki Śląskiej, w pierwszej kolejności dla planujących opracowanie oraz zgłoszenie zajęć dydaktycznych do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikat, który jest potwierdzeniem uzyskania podstawowych umiejętności niezbędnych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

PODSTAWOWE INFORMAJE NA TEMAT SZKOLEŃ CERTYFIKUJĄCYCH

Rozpoczęły się zapisy na szkolenia certyfikujące organizowane w semestrze letnim roku ak. 2016/2017

  • W semestrze letnim roku ak. 2016/2017 planowane jest przeprowadzenie nowej serii szkoleń certyfikujących dotyczących przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • Szczegółowe informacje na temat planowanych szkoleń w semestrze letnim roku ak. 2016/2017 można uzyskać  w Centrum Zdalnej Edukacji.
  • Rejestracja uczestników szkolenia przeprowadzana jest elektronicznie, aż do wyczerpania wolnych miejsc,  za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Centrum Zdalnej Edukacji pod adresem: http://cze.polsl.pl .

 

HelpDesk Centrum Zdalnej Edukacji

  • Wsparcie techniczne związane z funkcjonowaniem Platformy Zdalnej Edukacji realizowane jest przez HelpDesk Centrum Zdalnej Edukacji.
  • Korzystając z Helpdesku użytkownik ma gwarancję, że problemem zajmie się odpowiednia osoba.
  • Deklarowany czas reakcji wynosi do 48 godzin od momentu wysłania zgłoszenia, choć zwykle problemy rozwiązywane są na bieżąco w godzinach pracy Centrum. 
  • Problemy wymagające natychmiastowej interwencji można zgłaszać bezpośrednio w Centrum Zdalnej Edukacji:

Szkolenia certyfikujące organizowane przez Centrum Zdalnej Edukacji w semestrze zimowym roku ak. 2016/2017

Centrum Zdalnej Edukacji organizuje szkolenia certyfikujące przeznaczone dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich będących pracownikami Politechniki Śląskiej, w pierwszej kolejności dla planujących opracowanie oraz zgłoszenie zajęć dydaktycznych do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikat, który jest potwierdzeniem uzyskania podstawowych umiejętności niezbędnych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

PODSTAWOWE INFORMAJE NA TEMAT SZKOLEŃ CERTYFIKUJĄCYCH

Przygotowanie, opracowanie oraz rejestracja zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym

Centrum Zdalnej Edukacji oferuje pomoc w przygotowaniu, opracowaniu oraz rejestracji​ zajęć dydaktycznych przeznaczonych do realizacji w trybie zdalnym. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Centrum lub uzyskać bezpośrednio w sekretariacie Centrum Zdalnej Edukacji.

Uchwała Senatu w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i sposobu ich rozliczania

Senat Politechniki Śląskiej, w dniu 30.05.2016 podjął uchwałę w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i sposobu ich rozliczania. Uchwała dopuszcza realizację zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz określa sposób rozliczania prowadzonych w ten sposób zajęć.

Zakończyły się szkolenia certyfikujące organizowane przez Centrum Zdalnej Edukacji w semestrze letnim roku ak. 2015/2016

Szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych w roku ak. 2015/2016 szkoleń można uzyskać  w Centrum Zdalnej Edukacji, ul. Akademicka 2A, p.39,  tel. +48 32 400-37-56, email: rjp10@polsl.pl  lub na stronie internetowej pod adresem: http://cze.polsl.pl/?q=node/21 .

W nadchodzącym roku ak. 2016/2017 planowane jest przeprowadzenie nowej serii szkoleń certyfikujących dotyczących przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szkolenia certyfikujące organizowane przez Centrum Zdalnej Edukacji w semestrze letnim roku ak. 2015/2016

Centrum Zdalnej Edukacji organizuje szkolenia certyfikujące przeznaczone dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich będących pracownikami Politechniki Śląskiej, w pierwszej kolejności dla planujących opracowanie oraz zgłoszenie zajęć dydaktycznych do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Subskrybuje zawartość