Centrum Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej

44-100 Gliwice, Akademicka 2A, p.39
tel. +48 32 400-37-56, e-mail: rjp10@polsl.pl

Rejestracja uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum Zdalnej Edukacji

Rejestracja uczestników szkoleń, organizowanych przez Centrum Zdalnej Edukacji, prowadzona jest elektronicznie, aż do wyczerpania wolnych miejsc, za pomocą udostępnionego poniżej formularza rejestracyjnego.

Szkolenia certyfikujące organizowane przez Centrum Zdalnej Edukacji w roku ak. 2017/2018

W roku ak. 2017/2018 planowane jest przeprowadzenie nowej serii szkoleń certyfikujących organizowanych przez Centrum Zdalnej Edukacji:

  1. Szkolenie certyfikujące (SCW) dotyczące wspomagania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  2. Szkolenie certyfikujące (SCP) dotyczące przygotowania i prowadzenie zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Szczegółowe informacje na temat planowanych szkoleń w roku ak. 2017/2018 można uzyskać w sekretariacie Centrum Zdalnej Edukacji oraz na stronie internetowej pod adresem: http://cze.polsl.pl .

Rejestracja uczestników szkoleń przeprowadzana jest elektronicznie, aż do wyczerpania wolnych miejsc,  za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Centrum Zdalnej Edukacji pod adresem: http://cze.polsl.pl .

Szkolenie certyfikujące (SCW) dotyczące wspomagania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Centrum Zdalnej Edukacji organizuje szkolenia certyfikujące przeznaczone dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich będących pracownikami Politechniki Śląskiej, w zakresie wspomagania zajęc dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikat, który jest potwierdzeniem uzyskania podstawowych umiejętności w zakresie wsomagania  zajęć dydaktycznych  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

PODSTAWOWE INFORMAJE NA TEMAT SZKOLEŃ CERTYFIKUJĄCYCH (SCW)

Szkolenie certyfikujące (SCP) dotyczące przygotowania i prowadzenie zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Centrum Zdalnej Edukacji organizuje szkolenia certyfikujące przeznaczone dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich będących pracownikami Politechniki Śląskiej, w pierwszej kolejności dla planujących opracowanie oraz zgłoszenie zajęć dydaktycznych do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikat, który jest potwierdzeniem uzyskania podstawowych umiejętności niezbędnych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

PODSTAWOWE INFORMAJE NA TEMAT SZKOLEŃ CERTYFIKUJĄCYCH (SCP)

Szkolenia certyfikujące organizowane przez Centrum Zdalnej Edukacji w semestrze letnim roku ak. 2016/2017

Centrum Zdalnej Edukacji organizuje szkolenia certyfikujące przeznaczone dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich będących pracownikami Politechniki Śląskiej, w pierwszej kolejności dla planujących opracowanie oraz zgłoszenie zajęć dydaktycznych do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikat, który jest potwierdzeniem uzyskania podstawowych umiejętności niezbędnych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

PODSTAWOWE INFORMAJE NA TEMAT SZKOLEŃ CERTYFIKUJĄCYCH

HelpDesk Centrum Zdalnej Edukacji

  • Wsparcie techniczne związane z funkcjonowaniem Platformy Zdalnej Edukacji realizowane jest przez HelpDesk Centrum Zdalnej Edukacji.
  • Korzystając z Helpdesku użytkownik ma gwarancję, że problemem zajmie się odpowiednia osoba.
  • Deklarowany czas reakcji wynosi do 48 godzin od momentu wysłania zgłoszenia, choć zwykle problemy rozwiązywane są na bieżąco w godzinach pracy Centrum. 
  • Problemy wymagające natychmiastowej interwencji można zgłaszać bezpośrednio w Centrum Zdalnej Edukacji:

Szkolenia certyfikujące organizowane przez Centrum Zdalnej Edukacji w semestrze zimowym roku ak. 2016/2017

Centrum Zdalnej Edukacji organizuje szkolenia certyfikujące przeznaczone dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich będących pracownikami Politechniki Śląskiej, w pierwszej kolejności dla planujących opracowanie oraz zgłoszenie zajęć dydaktycznych do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikat, który jest potwierdzeniem uzyskania podstawowych umiejętności niezbędnych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

PODSTAWOWE INFORMAJE NA TEMAT SZKOLEŃ CERTYFIKUJĄCYCH

Przygotowanie, opracowanie oraz rejestracja zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym

Centrum Zdalnej Edukacji oferuje pomoc w przygotowaniu, opracowaniu oraz rejestracji​ zajęć dydaktycznych przeznaczonych do realizacji w trybie zdalnym. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Centrum lub uzyskać bezpośrednio w sekretariacie Centrum Zdalnej Edukacji.

Uchwała Senatu w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i sposobu ich rozliczania

Senat Politechniki Śląskiej, w dniu 30.05.2016 podjął uchwałę w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i sposobu ich rozliczania. Uchwała dopuszcza realizację zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz określa sposób rozliczania prowadzonych w ten sposób zajęć.

Zakończyły się szkolenia certyfikujące organizowane przez Centrum Zdalnej Edukacji w semestrze letnim roku ak. 2015/2016

Szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych w roku ak. 2015/2016 szkoleń można uzyskać  w Centrum Zdalnej Edukacji, ul. Akademicka 2A, p.39,  tel. +48 32 400-37-56, email: rjp10@polsl.pl  lub na stronie internetowej pod adresem: http://cze.polsl.pl/?q=node/21 .

W nadchodzącym roku ak. 2016/2017 planowane jest przeprowadzenie nowej serii szkoleń certyfikujących dotyczących przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Subskrybuje zawartość