Skład Rady Programowej Centrum Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej
na kadencję 2020-2024


 • Zarządzenie nr 249/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30.10.2020 w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Zdalnej Edukacji

 • Przewodniczący Rady:  
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz (Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia)

 • Członkowie Rady:
  1. dr inż. Piotr Kłosowski (Dyrektor Centrum Zdalnej Edukacji)
  2. dr hab. inż. Marek Roszak, prof. PŚ (Pełnomocnik ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia)
  3. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gerlic (RAr)
  4. dr inż. Katarzyna Mościńska (RAu)
  5. dr inż. Dawid Mrozek (RB)
  6. dr hab. inż. Grzegorz Dzido, prof. PŚ (RCh)
  7. dr hab. inż. Marcin Maciążek, prof. PŚ (RE)
  8. dr hab. inż. Katarzyna Tabór-Osadnik, prof. PŚ (RG)
  9. dr inż. Marcin Rudzki (RIB)
  10. dr inż. Lesław Płonka (RIE)
  11. dr inż. Lesław Gajda (RM)
  12. dr inż. Adrian Kapczyński (RMS)
  13. dr inż. Sebastian Rzydzik (RMT)
  14. dr inż. Tomasz Owczarek (ROZ)
  15. dr hab. inż. Wiesław Pamuła, prof. PŚ (RT)
  16. dr inż. Anna Michalewicz (RIF)
  17. dr Paweł Wawrzała (RIBEK)
  18. dr hab. inż. arch. Dorota Winnicka-Jasłowska, prof. PŚ (RJO3)
  19. mgr Grażyna Kubarska (RJO5)
  20. mgr Joanna Dziak (RJO1)
  21. dr inż. Jerzy Mościński (RN4)
  22. mgr inż. Karolina Juszczak (przedstawiciel Samorządu Doktorantów)
  23. Edyta Piecuch (przedstawiciel Samorządu Studenckiego)
Last modified: Monday, 18 January 2021, 12:21 PM