Aktualności

Informacje w sprawie wykorzystania Platformy Zdalnej Edukacji w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych

Informacje w sprawie wykorzystania Platformy Zdalnej Edukacji w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych

by Administrator Serwera -
Number of replies: 0

Szanowni Państwo,

1. W związku z nadzwyczajną sytuacją uprzejmie chciałbym poinformować, że Centrum Zdalnej Edukacji za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji zapewnia odpowiednie warunki techniczne niezbędne do wspomagania zajęć dydaktycznych w bardzo szerokim zakresie dla większości przedmiotów prowadzonych w PŚ.

2. Platformę Zdalnej Edukacji jest systemem informatycznym przeznaczonym do wspomagania, a także w szczególności do prowadzenia zajęć dydaktycznych na odległość. Kluczowym elementem tego systemu jest oprogramowanie specjalnie przygotowane do tego celu.

3. Platforma Zdalnej Edukacji jest wykorzystywana na wszystkich wydziałach przy wsparciu administratorów lokalnych będących pracownikami poszczególnych wydziałów.

4. Wykorzystanie Platformy Zdalnej Edukacji ograniczało się dotychczas w większości przypadków (90% przedmiotów) do wspomagania zajęć dydaktycznych realizowanych tradycyjnie za wyjątkiem pewnej grupy przedmiotów realizowanych za zgodą JM Rektora całkowicie w sposób zdalny.

5. W obecnej wyjątkowej sytuacji nic nie stoi na przeszkodzie aby wspomagane dotychczas przez Platformę Zdalnej Edukacji przedmioty wspomagać jeszcze w szerszym zakresie.

6. Zakres ten uzależniony jest od specyfiki poszczególnych przedmiotów oraz sposobów wykorzystania możliwości Platformy Zdalnej Edukacji przez prowadzących poszczególne zajęcia.

7. Możliwości Platformy Zdalnej Edukacji są bogate zarówno w zakresie wspomagania zajęć jak i ich realizacji na odległość. Do najważniejszych z nich należą:

a. Publikacja treści (realizowana poprzez zasoby)

i. informacji przeznaczonych dla studentów,

ii. materiałów dydaktycznych przygotowanych w formie elektronicznej przy wsparciu najbardziej popularnych formatów danych.

b. Komunikacja

i. synchroniczna (chat, konferencja multimedialna np.: BigBlueButton, Skype, Google Hangaouts, Zoom.us),

ii. asynchroniczna (forum, email).

c. Interakcja ze studentami (realizowana poprzez aktywności)

i. Zadania,

ii. Quizy.

d. Zarządzanie procesem kształcenia

i. ewidencjonowanie studentów biorących udział w zajęciach,

ii. śledzenie aktywności użytkowników,

iii. śledzenie postępów nauczania,

iv. ewaluacja efektów kształcenia,

v. samoewaluacja.

8. Do najczęściej wykorzystywanych możliwości oraz tych które w obecnej sytuacji mogą mieć największe znaczenie należą:

a. Udostępnianie i przesyłanie informacji przeznaczonych dla studentów w formie plików lub wiadomości umieszczanych na forum, które automatycznie rozsyłane są za pomocą poczty elektronicznej,

b. Udostępnianie treści edukacyjnych studentom w formie plików,

c. Umożliwienie studentom przesłania przygotowanych przez siebie opracowań, rozwiązań zadań itp. w formie plików,

c.     Komunikacja ze studentami.

9.     Centrum Zdalnej Edukacji dysponuje oprogramowaniem do tworzenia treści edukacyjnych przeznaczonym dla pracowników Politechniki Śląskiej.

10. Wszelkie bardziej szczegółowe informacje o możliwościach wykorzystania Platformy Zdalnej Edukacji można uzyskać w Centrum Zdalnej Edukacji. 

11. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów można się także kontaktować bezpośrednio z dyrektorem Centrum Zdalnej Edukacji telefonicznie (tel. +48 32 237-12-51, kom. +48 695-555-006) oraz pocztą elektroniczną (rjo8@polsl.pl).

12. Na poszczególnych wydziałach do Państwa dyspozycji są administratorzy lokalni, którzy rozwiązują na bieżąco wszystkie problemy związane z wykorzystaniem Platformy na wydziałach. Ich wykaz znajduje się na stronie głównej Platformy Zdalnej Edukacji.

13.
Wszelkie problemy można także zgłaszać za pośrednictwem systemu HelpDesk, który działa w Centrum Zdalnej Edukacji. Dzięki temu Państwa zgłoszenie przesłane jest automatycznie do odpowiedniej osoby (administratora lokalnego na wydziale), która pomoże w rozwiązaniu zgłoszonego problemu.


Pozostaję do Państwa dyspozycji i zachęcam do wykorzystania możliwości Platformy Zdalnej Edukacji, która może okazać się bardzo pomocnym narzędziem w obecnej wyjątkowej sytuacji.

Z poważaniem,
Piotr Kłosowski
Dyrektor Centrum Zdalnej Edukacji