Szkolenia

Szkolenia certyfikujące organizowane przez Centrum Zdalnej Edukacji w roku ak. 2017/2018

W roku ak. 2017/2018 planowane jest przeprowadzenie nowej serii szkoleń certyfikujących organizowanych przez Centrum Zdalnej Edukacji:

  1. Szkolenie certyfikujące (SCW) dotyczące wspomagania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  2. Szkolenie certyfikujące (SCP) dotyczące przygotowania i prowadzenie zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Szczegółowe informacje na temat planowanych szkoleń w roku ak. 2017/2018 można uzyskać w sekretariacie Centrum Zdalnej Edukacji oraz na stronie internetowej pod adresem: http://cze.polsl.pl .

Rejestracja uczestników szkoleń przeprowadzana jest elektronicznie, aż do wyczerpania wolnych miejsc,  za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Centrum Zdalnej Edukacji pod adresem: http://cze.polsl.pl .

Szkolenie certyfikujące (SCW) dotyczące wspomagania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Centrum Zdalnej Edukacji organizuje szkolenia certyfikujące przeznaczone dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich będących pracownikami Politechniki Śląskiej, w zakresie wspomagania zajęc dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikat, który jest potwierdzeniem uzyskania podstawowych umiejętności w zakresie wsomagania  zajęć dydaktycznych  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

PODSTAWOWE INFORMAJE NA TEMAT SZKOLEŃ CERTYFIKUJĄCYCH (SCW)

Szkolenie certyfikujące (SCP) dotyczące przygotowania i prowadzenie zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Centrum Zdalnej Edukacji organizuje szkolenia certyfikujące przeznaczone dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich będących pracownikami Politechniki Śląskiej, w pierwszej kolejności dla planujących opracowanie oraz zgłoszenie zajęć dydaktycznych do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikat, który jest potwierdzeniem uzyskania podstawowych umiejętności niezbędnych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

PODSTAWOWE INFORMAJE NA TEMAT SZKOLEŃ CERTYFIKUJĄCYCH (SCP)

Szkolenia certyfikujące organizowane przez Centrum Zdalnej Edukacji w semestrze letnim roku ak. 2016/2017

Centrum Zdalnej Edukacji organizuje szkolenia certyfikujące przeznaczone dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich będących pracownikami Politechniki Śląskiej, w pierwszej kolejności dla planujących opracowanie oraz zgłoszenie zajęć dydaktycznych do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikat, który jest potwierdzeniem uzyskania podstawowych umiejętności niezbędnych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

PODSTAWOWE INFORMAJE NA TEMAT SZKOLEŃ CERTYFIKUJĄCYCH

Szkolenia certyfikujące organizowane przez Centrum Zdalnej Edukacji w semestrze zimowym roku ak. 2016/2017

Centrum Zdalnej Edukacji organizuje szkolenia certyfikujące przeznaczone dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich będących pracownikami Politechniki Śląskiej, w pierwszej kolejności dla planujących opracowanie oraz zgłoszenie zajęć dydaktycznych do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikat, który jest potwierdzeniem uzyskania podstawowych umiejętności niezbędnych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

PODSTAWOWE INFORMAJE NA TEMAT SZKOLEŃ CERTYFIKUJĄCYCH

Subskrybuje zawartość