Informacje

Rozpoczęły się zapisy na szkolenia certyfikujące organizowane w semestrze letnim roku ak. 2016/2017

  • W semestrze letnim roku ak. 2016/2017 planowane jest przeprowadzenie nowej serii szkoleń certyfikujących dotyczących przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • Szczegółowe informacje na temat planowanych szkoleń w semestrze letnim roku ak. 2016/2017 można uzyskać  w Centrum Zdalnej Edukacji.
  • Rejestracja uczestników szkolenia przeprowadzana jest elektronicznie, aż do wyczerpania wolnych miejsc,  za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Centrum Zdalnej Edukacji pod adresem: http://cze.polsl.pl .

 

Przygotowanie, opracowanie oraz rejestracja zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym

Centrum Zdalnej Edukacji oferuje pomoc w przygotowaniu, opracowaniu oraz rejestracji​ zajęć dydaktycznych przeznaczonych do realizacji w trybie zdalnym. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Centrum lub uzyskać bezpośrednio w sekretariacie Centrum Zdalnej Edukacji.

Uchwała Senatu w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i sposobu ich rozliczania

Senat Politechniki Śląskiej, w dniu 30.05.2016 podjął uchwałę w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i sposobu ich rozliczania. Uchwała dopuszcza realizację zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz określa sposób rozliczania prowadzonych w ten sposób zajęć.

Zakończyły się szkolenia certyfikujące organizowane przez Centrum Zdalnej Edukacji w semestrze letnim roku ak. 2015/2016

Szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych w roku ak. 2015/2016 szkoleń można uzyskać  w Centrum Zdalnej Edukacji, ul. Akademicka 2A, p.39,  tel. +48 32 400-37-56, email: rjp10@polsl.pl  lub na stronie internetowej pod adresem: http://cze.polsl.pl/?q=node/21 .

W nadchodzącym roku ak. 2016/2017 planowane jest przeprowadzenie nowej serii szkoleń certyfikujących dotyczących przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacja dla osób przystępujących do szkolenia certyfikującego nr 1

  1. Szkolenie certyfikujące nr 1 rozpoczyna się w czwartek 3.03.2016 .
  2. Część teoretyczna szkolenia rozpoczyna się o godz. 15.30 w auli E, Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechniki Śląskiej, Gliwice, ul. Akademicka 16.
  3. Część praktyczna szkolenia rozpoczyna się o godz. 17.15 w sali 623 Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechniki Śląskiej, Gliwice, ul.

Regulamin Rady Programowej Centrum Zdalnej Edukacji

Dnia 23 czerwca 2015 r. JM Rektor działając zgodnie z §4 ust. 3 Regulaminu Centrum Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej zatwierdził Regulamin Rady Programowej Centrum Zdalnej Edukacji. Oto treść regulaminu:

Powołanie Rady Programowej Centrum Zdalnej Edukacji

Dnia 14 maja 2015 r. JM Rektor działając zgodnie z §4 ust. 2 Regulaminu Centrum Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej powołał na wniosek dyrektora Centrum, Radę Programową Centrum Zdalnej Edukacji. Na przewodniczącego Rady Programowej JM Rektor powołał Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej Prof. dr hab. Stanisława Kochowskiego. Poniżej przedstawiono obecny skład Rady Programowej Centrum Zdalnej Edukacji:

Utworzenie Centrum Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej

Zgodnie z Uchwałą Senatu Nr XXVII/216/14/15 z dnia 30 marca 2015 roku z dniem 1 kwietnia 2015 roku na mocy ZARZĄDZENIA Nr 45/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 kwietnia 2015 roku została utworzona pozawydziałowa jednostka organizacyjna o nazwie: CENTRUM ZDALNEJ EDUKACJI o symbolu organizacyjnym RJP10.

Subskrybuje zawartość