Uchwała Senatu w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i sposobu ich rozliczania

Senat Politechniki Śląskiej, w dniu 30.05.2016 podjął uchwałę w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i sposobu ich rozliczania. Uchwała dopuszcza realizację zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz określa sposób rozliczania prowadzonych w ten sposób zajęć.