Zdalne szkolenie w zakresie wykorzystania Platformy Zdalnej Edukacji w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych