Procedura rejestracji i dopuszczenia do realizacji przedmiotu w trybie zdalnym


Procedura dopuszczenia przedmiotu do realizacji w trybie zdalnym składa się z następujących etapów: 

  1. Zaliczenie szkolenia w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przygotowanego przez Centrum Zdalnej Edukacji. 
  2. Opracowanie kursu dydaktycznego przeznaczonego do obsługi zajęć dydaktycznych realizowanych w trybie zdalnym, spełniającego warunki określone w Regulaminie przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz umieszczenie kursu na Platformie Zdalnej Edukacji. 
  3. Dokonanie rejestracji przedmiotu przeznaczonego do realizacji w trybie zdalnym w Centrum Zdalnej Edukacji w następujących terminach:
    • do 1 maja dla zajęć, których realizacja przewidziana jest w semestrze zimowym,
    • do 1 listopada dla zajęć, których realizacja przewidziana jest w semestrze letnim.
  4. Wystąpienie do Rektora i uzyskanie zgody na realizację zajęć dydaktycznych z przedmiotu w trybie zdalnym na dany rok akademicki.

Last modified: Friday, 20 April 2018, 10:20 AM