Skład Rady Programowej Centrum Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej na kadencję 2016-2020


Lp.

Funkcja / Jednostka

Członek Rady Programowej

Pełnione funkcje w ramach Platformy Zdalnej Edukacji

1

Protektor ds. Studenckich i Kształcenia

Prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz

 

1

Prorektor ds. Infrastruktury i Promocji

Dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ

 

2

Przewodniczący Rady Programowej CZE
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Elektrycznego ds. Zdalnej Edukacji

Dr hab. inż. Marcin Maciążek

administrator lokalny

3

Dyrektor Centrum Zdalnej Edukacji

Dr inż. Piotr Kłosowski

administrator główny

4

Dyrektor Centrum Informatycznego

Dr inż. Jerzy Mościński

administrator lokalny

5

Pełnomocnik ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Dr hab. inż. Marek Roszak

 

6

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Architektury ds. Zdalnej Edukacji

Dr inż. arch. Krzysztof Gerlic

administrator lokalny

7

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki ds. Zdalnej Edukacji

Dr inż. Katarzyna Mościńska

 

8

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Budownictwa ds. Zdalnej Edukacji

Dr inż. Marian Łupieżowiec

 

9

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemicznego ds. Zdalnej Edukacji

Dr inż. Grzegorz Dzido

administrator lokalny

10

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Górnictwa i Geologii ds. Zdalnej Edukacji

Dr inż. Marek Wesołowski

administrator lokalny

11

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynierii Biomedycznej ds. Zdalnej Edukacji

Dr inż. Wojciech Oleksy

 

12

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii ds. Zdalnej Edukacji

Dr inż. Jacek Mendala

 

13

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki ds. Zdalnej Edukacji

Dr inż. Lesław Płonka

administrator lokalny

14

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Matematyki Stosowanej ds. Zdalnej Edukacji

Dr inż. Adrian Kapczyński

 

15

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego ds. Zdalnej Edukacji

Dr inż. Sebastian Rzydzik

administrator lokalny

16

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania ds. Zdalnej Edukacji

Dr inż. Piotr Janke

administrator lokalny

17

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Transportu ds. Zdalnej Edukacji

Dr hab. inż. Wiesław Pamuła, prof. nzw. w Pol. Śl.

administrator lokalny

18

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Fizyki ds. Zdalnej Edukacji

Dr inż. Anna Michalewicz

 

19

Przedstawiciele Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

Mgr Jacek Pradela (RKJO)

administrator lokalny

20

Dr Paweł Wawrzała (RKP)

administrator lokalny

21

Pełnomocnik Kierownika Ośrodka Geometrii i Grafiki Inżynierskiej ds. Zdalnej Edukacji

Dr inż. Piotr Dudzik

 

22

Pełnomocnik Kierownika Studium Języków Obcych ds. Zdalnej Edukacji

Mgr Grażyna Kubarska

 

23

Pełnomocnik Dyrektora Biblioteki Głównej ds. Zdalnej Edukacji

Mgr Joanna Dziak, kustosz

 

24

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego ds. Zdalnej Edukacji

Piotr Oczkowski

 

25

Przedstawiciel Samorządu Doktorantów ds. Zdalnej Edukacji

Mgr inż. Grzegorz Gembalczyk

 
 

 

Last modified: Wednesday, 9 October 2019, 7:53 AM