Szkolenie certyfikujące (SCW) dotyczące wspomagania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Centrum Zdalnej Edukacji organizuje szkolenia certyfikujące przeznaczone dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich będących pracownikami Politechniki Śląskiej, w zakresie wspomagania zajęc dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikat, który jest potwierdzeniem uzyskania podstawowych umiejętności w zakresie wsomagania  zajęć dydaktycznych  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

PODSTAWOWE INFORMAJE NA TEMAT SZKOLEŃ CERTYFIKUJĄCYCH (SCW)

 • Tematyka szkolenia: Wspomaganie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Typ szkolenia: Szkolenie certyfikujące na poziomie podstawowym.
 • Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy oraz  umiejętności w zakresie wspomagania zajęć dydaktycznych realizowanych w trybie tradycyjnie poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość, za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji.
 • Przeznaczenie szkolenia: Szkolenie przeznaczone dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich będących pracownikami Politechniki Śląskiej.
 • Koszt szkolenia: Szkolenie jest bezpłatne dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich, będących pracownikami Politechniki Śląskiej.
 • Sposób przeprowadzenia szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. 
  • Zajęcia teoretyczne (8h) mają formę wykładów przeprowadzonych w sali wykładowej. W trakcie części teoretycznej szkolenia uczestnicy poznają podstawowe możliwości wykorzystania Platformy Zdalnej Edukacji, do wspomagania zajęć dydaktycznych.  
  • Zajęcia praktyczne (8h) przeprowadzone są w salach laboratoryjnych wyposażonych w stanowiska komputerowe. W trakcie części praktycznej szkolenia uczestnicy  tworzą własny kurs dydaktyczny na Platformie Zdalnej Edukacji, którego głównym zadaniem jest wspomaganie zajęć dydaktycznych. 
 • Liczba godzin szkolenia: 16h (w tym 8h szkolenia teoretycznego oraz 8h szkolenia praktycznego)
 • Certyfikat:  Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia, który jest potwierdzeniem uzyskania podstawowych umiejętności niezbędnych wspomagania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechniki Śląskiej, Gliwice, ul. Akademicka 16.
 • Terminy szkoleń oraz liczba uczestników:
  • Szkolenie certyfikujące nr 4: termin od 2017.xx.xx do 2017.xx.xx, liczba uczestników 28, 
  • Szkolenie certyfikujące nr 5: termin od 2017.xx.xx do 2017.xx.xxliczba uczestników 28, 
  • Szkolenie certyfikujące nr 6: termin od 2017.xx.xx do 2017.xx.xxliczba uczestników 28.
 • Zapisy na szkolenie: 

 

PROGRAM SZKOLENIA

Program zajęć teoretycznych przewiduje nabycie wiedzy pozwalającej na przygotowanie zajęć dydaktycznych, spełniających określone kryteria, pozwalające na ich realizację w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Tematyka zajęć teoretycznych:

 1. Funkcjonowanie zdalnej edukacji w Politechnice Śląskiej,
 2. Przepisy i regulaminy obowiązujące w Politechnice Śląskiej,
 3. Wspomaganie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość,
 4. Wykorzystanie oprogramowania Platformy Zdalnej Edukacji do wspomagania zajęć dydaktycznych.

Program zajęć praktycznych przewiduje nabycie umiejętności praktycznych pozawlających na wspomaganie zajęć dydaktycznych poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość. Podczas szkolenia uczestnicy będą tworzyć własny kurs dydaktyczny do obsługi zajęć dydaktycznych przeznaczonych do realizacji w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Prace nad kursem można prowadzić także poza zajęciami szkoleniowymi. Platforma RJP10 jest do dyspozycji uczestników szkolenia 24h/7d.

Tematyka zajęć praktycznych:

 1. Zapoznanie się z Platformą Zdanej Edukacji oraz środowiskiem pracy,
 2. Utworzenie kursu na Platformie oraz konfiguracja kursu,
 3. Wybór przedmiotu z programu kształcenia,
 4. Przeanalizowanie karty przedmiotu,
 5. Określenie formy oraz zakresu wspomagania zajęć dydaktycznych,
 6. Opracowanie materiałów informacyjnych kursu,
 7. Opracowanie materiałów dydaktycznych kursu,
 8. Opracowanie materiałów ewaluacyjnych,
 9. Sprawdzenie działania wszystkich elementów kursu oraz usunięcie ewentualnych usterek,
 10. Prezentacja kursu, zaliczenie szkolenia i odbiór certyfikatu.

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Miejsce i czas przeprowadzenia szkoleń:

 • Część teoretyczna szkolenia rozpoczyna się o godz. XX.XX w auli E Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechniki Śląskiej, Gliwice, ul. Akademicka 16.
 • Część praktyczna szkolenia rozpoczyna się o godz. XX.XX w sali 623 Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechniki Śląskiej, Gliwice, ul. Akademicka 16.

Harmonogram w poszczególnych tygodniach:

Tydzień Data Godz. Szkolenie Typ zajęć Sala