Szkolenia certyfikujące organizowane przez Centrum Zdalnej Edukacji w roku ak. 2017/2018

W roku ak. 2017/2018 planowane jest przeprowadzenie nowej serii szkoleń certyfikujących organizowanych przez Centrum Zdalnej Edukacji:

  1. Szkolenie certyfikujące (SCW) dotyczące wspomagania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  2. Szkolenie certyfikujące (SCP) dotyczące przygotowania i prowadzenie zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Szczegółowe informacje na temat planowanych szkoleń w roku ak. 2017/2018 można uzyskać w sekretariacie Centrum Zdalnej Edukacji oraz na stronie internetowej pod adresem: http://cze.polsl.pl .

Rejestracja uczestników szkoleń przeprowadzana jest elektronicznie, aż do wyczerpania wolnych miejsc,  za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Centrum Zdalnej Edukacji pod adresem: http://cze.polsl.pl .