Szkolenia certyfikujące organizowane przez Centrum Zdalnej Edukacji w semestrze zimowym roku ak. 2016/2017

Centrum Zdalnej Edukacji organizuje szkolenia certyfikujące przeznaczone dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich będących pracownikami Politechniki Śląskiej, w pierwszej kolejności dla planujących opracowanie oraz zgłoszenie zajęć dydaktycznych do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikat, który jest potwierdzeniem uzyskania podstawowych umiejętności niezbędnych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

PODSTAWOWE INFORMAJE NA TEMAT SZKOLEŃ CERTYFIKUJĄCYCH

 • Tematyka szkolenia: Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość.
 • Typ szkolenia: Szkolenie certyfikujące na poziomie podstawowym.
 • Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy oraz  umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych realizowanych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Przeznaczenie szkolenia: Szkolenie przeznaczone dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich będących pracownikami Politechniki Śląskiej, w pierwszej kolejności dla planujących opracowanie oraz zgłoszenie zajęć dydaktycznych do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Koszt szkolenia: Szkolenie jest bezpłatne dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich, będących pracownikami Politechniki Śląskiej.
 • Sposób przeprowadzenia szkolenia: Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. 
  • Zajęcia teoretyczne (8h) mają formę wykładów przeprowadzonych w sali wykładowej. W trakcie części teoretycznej szkolenia uczestnicy poznają ramy prawne prowadzenia zajęć w trybie zdalnym oraz zasady funkcjonowania i wykorzystania Platformy Zdalnej Edukacji, do przygotowania i prowadzenia zajęć tego typu.  
  • Zajęcia praktyczne (8h) przeprowadzone są w salach laboratoryjnych wyposażonych w stanowiska komputerowe. W trakcie części praktycznej szkolenia uczestnicy poznają przykłady kursów zdalnych oraz tworzą własny kurs dydaktyczny na Platformie spełniający wymagania konieczne przy realizacji zajęć w trybie zdalnym. 
 • Liczba godzin szkolenia: 16h (w tym 8h szkolenia teoretycznego oraz 8h szkolenia praktycznego)
 • Certyfikat:  Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia, który jest potwierdzeniem uzyskania podstawowych umiejętności niezbędnych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechniki Śląskiej, Gliwice, ul. Akademicka 16.
 • Terminy szkoleń oraz liczba uczestników:
  • Szkolenie certyfikujące nr 1: termin od 2016.10.06 do 2016.10.27, liczba uczestników 28, 
  • Szkolenie certyfikujące nr 2: termin od 2016.11.03 do 2016.11.24, liczba uczestników 28, 
  • Szkolenie certyfikujące nr 3: termin od 2016.12.01 do 2016.12.22, liczba uczestników 28.
 • Zapisy na szkolenie: 
  • Zapisy uczestników dokonywane są na najwcześniej rozpoczynające się szkolenie, aż do wyczerpania wolnych miejsc.
  • Zapisów na szkolenie można dokonywać w Centrum Zdalnej Edukacji:
   • osobiście w sekretariacie Centrum (ul. Akademicka 2A, p.39),
   • telefonicznie (+48 32 400-37-56),
   • za pomocą poczty elektronicznej (rjp10@polsl.pl).

DODATKOWE INFORMACIE