Zakończyły się szkolenia certyfikujące organizowane przez Centrum Zdalnej Edukacji w semestrze letnim roku ak. 2015/2016

Szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych w roku ak. 2015/2016 szkoleń można uzyskać  w Centrum Zdalnej Edukacji, ul. Akademicka 2A, p.39,  tel. +48 32 400-37-56, email: rjp10@polsl.pl  lub na stronie internetowej pod adresem: http://cze.polsl.pl/?q=node/21 .

W nadchodzącym roku ak. 2016/2017 planowane jest przeprowadzenie nowej serii szkoleń certyfikujących dotyczących przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.