Rada Programowa Centrum Zdalnej Edukacji

Rada Programowa Centrum Zdalnej Edukacji jest organem opiniująco-doradczym, wspomagającym działania Centrum związane z funkcjonowaniem zdalnej edukacji na Politechnice Śląskiej, działającym według ustalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Rektora.