Aktualności

Obraz Administrator Serwera
Nowe szkolenie certyfikujące (PKI) w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych związanych praktycznym wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Napisane przez: Administrator Serwera ( piątek, 22 marca 2019, 11:52 )
 

  • Centrum Zdalnej Edukacji przygotowuje nowe szkolenie (PKI) w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych związanych praktycznym wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • Szkolenie jest realizowane i fiansowane z ramach projektu wdrożeniowego p.t. "Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje" (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17), finansowanego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 3.5).
  • Szkolenie ma charakter praktyczny i jest kontynuacją tematyki poruszanej w poprzednich organizowanych przez CZE szkoleniach. Stanowi bardzo dobrą okazję do rozwinięcia praktycznych umiejętności wykorzystania Platformy Zdalnej Edukacji w dydaktyce.
  • Wstępne zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu można przesłać elektronicznie za pomocą udostępnionego formularza.  
Obraz Administrator Serwera
Terminarz szkoleń w semestrze letnim roku ak. 2017/2018
Napisane przez: Administrator Serwera ( piątek, 9 lutego 2018, 09:41 )
Obraz Administrator Serwera
Rejestracja uczestników szkoleń
Napisane przez: Administrator Serwera ( piątek, 9 lutego 2018, 09:40 )
 

Rejestracja uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum Zdalnej Edukacji prowadzona jest elektronicznie, aż do wyczerpania wolnych miejsc, za pomocą udostępnionego odpowiedniego formularza rejestracyjnego.    

Obraz Administrator Serwera
Nowe szkolenia certyfikujące w roku akademickim 2017/2018
Napisane przez: Administrator Serwera ( piątek, 9 lutego 2018, 09:18 )
 

Centrum Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej rozpoczęło elektroniczne zapisy na nową serię bezpłatnych szkoleń certyfikujących planowanych w roku akademickim 2017/2018:

  1. Szkolenie certyfikujące (SCP) dotyczące przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. Szkolenie certyfikujące (SCW) dotyczące wspomagania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Celem szkolenia SCP jest zdobycie podstawowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych realizowanych w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Celem szkolenia SCW jest zdobycie podstawowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie wspomagania zajęć dydaktycznych realizowanych w trybie tradycyjnie poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość, za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji.

Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli akademickich i doktorantów, składają się z części teoretycznej (8h) oraz praktycznej (8h) i odbywać się będą na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Rejestracja uczestników szkolenia jest elektroniczna za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego wraz ze szczegółowymi informacjami na temat szkoleń  na stronie internetowej Centrum Zdalnej Edukacji pod adresem: http://cze.polsl.pl.

W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się z sekretariatem Centrum pod nr tel.  +48 32 400 37 56 lub rjp10@polsl.pl.